رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود برای مراکز تحت پوشش شبکه فلاورجان، از طریق آزمون/ مصاحبه یا توأمان و به صورت شرکتی نیرو به کارگیری نماید.
ادامه مطلب
شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود برای مراکز تحت پوشش شبکه فلاورجان، از طریق آزمون/ مصاحبه یا توأمان و به صورت شرکتی نیرو به کارگیری نماید.
ادامه مطلب
شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود برای مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، از طریق آزمون/ مصاحبه یا توأمان و به صورت شرکتی نیرو به کارگیری نماید.
ادامه مطلب
شرکت آریا خطوط سپاهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته های شغلی زیر، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، تعداد 90 نفر نیروی آقا و 10 نفر نیروی خانم (به صورت شرکتی ) برای مرکز اورژانس 115 و تعداد 3 نفر کمک پرستار و 2 نفر نیروی خدمات (در قالب قرارداد 89 روزه) برای بیمارستان شفا کلیشاد نیرو پذیرش می کند.
ادامه مطلب

 

 

54
مرکز آموزشی درمانی
33
مرکز تحقیقاتی
10
دانشکده
10000
دانشجو
980
هیات‌علمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان