انتصاب رییس دانشکده داروسازی و علوم دارویی

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی و پس از بررسی برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداهای منتخب، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه آقای دکتر محسن مینائیان به عنوان رییس دانشکده داروسازی و علوم دارویی منصوب گردید.

انتصاب رییس دانشکده بهداشت

بر اساس نظر سنجی به عمل آمده از اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت و پس از بررسی برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداهای منتخب، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه آقای دکتر محمد مهدی امین به عنوان رییس دانشکده بهداشت منصوب گردید.

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

چهارشنبه ۲ بهمن ماه، جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه در خصوص ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی، ماموریت و انتقالی تعدادی از اعضای محترم هیات علمی تصمیم گیری شد.

جلسه بررسی مشکلات حوزه درمان منطقه شرق اصفهان

سه شنبه ۱ بهمن ماه، جلسه ای با حضور استاندار محترم، فرماندار اصفهان، رییس دانشگاه و معاون درمان برگزار شد. در این جلسه مشکلات حوزه درمان منطقه شرق اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

انتصاب رییس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

بر اساس نظر سنجی به عمل آمده از اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و پس از بررسی برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداهای منتخب، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه آقای دکتر محمود کیوان آرا به عنوان رییس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی منصوب گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی