بازدید رییس دانشگاه و معاونین توسعه مدیریت و منابع و درمان از بیمارستان کلیشاد-سودرجان و مراکز درمان بستر شهرهای قهدریجان و گلدشت

شنبه ۹ فروردین ماه، رئیس دانشگاه به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع و درمان و مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان از پروژه بیمارستان کلیشاد-سودرجان و مراکز درمان بستر شهرهای قهدریجان و گلدشت بازدید نمود.

بازدید رییس دانشگاه از ستاد هدایت و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان

جمعه ۸ فروردین ماه، رییس دانشگاه و معاونین توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو از ستاد هدایت و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان بازدید نمودند.

بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

پنجشنبه ۷ فروردین ماه، معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان به همراه مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی و رئیس ستاد نوروزی معاونت درمان از بیمارستان عیسی بن مریم(ع) بازدید نمود. 

بازدید معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان از ستاد هدایت و مر کز فرماندهی عملیات اورژانس

پنجشنبه ۷ فروردین ماه، معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان با حضور در ستاد نوروزی معاونت درمان ضمن تبریک سال نو به همکاران  مستقر در ستاد نوروزی و تشکر از فعالیت شبانه روزی ایشان، از ستاد هدایت و مرکز فرماندهی عملیات اورژانس و همچنین اتاق فرمان ۱۱۵ شهرستان اصفهان بازدید نمود.

بازدید مدیران معاونت درمان از پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی باغ غدیر و مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

چهارشنبه ۶ فروردین ماه، مدیران حوادث و فوریتهای پزشکی و امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی به همراه رئیس ستاد نوروزی معاونت درمان از پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی واقع در باغ غدیر و مرکز آموزشی درمانی شهید چمران بازدید نمودند

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی