بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان بوعلی چادگان و مرکز جامع سلامت رزوه

معاون درمان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پنج شنبه ۱۵ آذرماه، ضمن حضور در شهرستان چادگان، از بخش های مختلف بیمارستان بو علی چادگان بازدید نمودند.

بازدید اعضای کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و معاونین وزیر بهداشت از غرب اصفهان

اعضای کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و معاونین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سفر سه روزه به اصفهان، روز پنجشنبه ۱۵ آذرماه، به همراه مسئولین دانشگاهی، از مراکز درمانی چهار شهرستان غرب استان شامل شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت واقع در غرب استان حضور یافتند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در بازدید از بیمارستان محلی ورزنه: بهره‌برداری و تجهیز از بیمارستان محلی ورزنه در سال آینده

معاون توسعه و منابع دانشگاه، چهارشنبه ۱۴ آذرماه، در بازدید اعضای اعضای کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بیمارستان محلی ورزنه اظهار داشت: کلنگ احداث این بیمارستان که در حدود ۴ سال پیش بر زمین زده شد و پس از یک توقف کوتاه، ساخت آن آغاز شده است، سال آینده تجهیز و به بهره برداری خواهد رسید.

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان امام خمینی(ره) جرقویه

در بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان امام خمینی(ره) جرقویه در روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه، قول اهدای دو دستگاه دیالیز به این بیمارستان داده شد.

بازدید اعضای کمسیون بهداشت مجلس از مرکز جامع خدمات پزشکی کوهپایه

اعضای کمسیون بهداشت و درمان مجلس که صبح امروز چهارشنبه ۱۴ آذرماه، به منظور بازدید از مراکز بهداشت و درمانی مناطق شرق اصفهان صبح امروز وارد اصفهان شده بودند، از مرکز جامع خدمات پزشکی کوهپایه بازدید به عمل آوردند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS