رفتن به محتوای اصلی
x

دانش آموختگان

ساعت پاسخگویی تلفنی از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ هر روز به جز روزهای تعطیل تا زمان رفع مشکل حساب وزارت متبوع جهت تمبر دانشنامه مبلغ 1000 تومان به شماره حساب 2138310266000 بانک رفاه(حساب درآمد معاونت آموزشی) با کد شناسه 71083102660000430 (شایان ذکر است کد شناسه حتما قید گردد) واریز گردد. ضمنا قبل از اقدام به ثبت نام در سامانه غیرحضوری درخواست مدارک، ثبت نام در سامانه http://alumni.mui.ac.ir/ الزامی است.