نشست مشترک رییس و معاونین دانشگاه با دادستان عمومی و انقلاب اصفهان

نسخه مناسب چاپ

نشست مشترک رییس و معاونین دانشگاه و رؤسای بیمارستان های فارابی و مدرس  با  دادستان عمومی وانقلاب اصفهان به همراه معاونین ایشان، پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که دکتر چنگیز رئیس دانشگاه، دکتر بهرامی مدیر حوزه ریاست، دکتر کلیدری، دکتر حیدری و دکتر اصلانی معاونین درمان، بهداشتی و غذا و دارو، دکتر زاهد مدیر امور حقوقی دانشگاه و دکتر امامی پارسا رییس بیمارستان فارابی ودکتر امیرزاده سرپرست بیمارستان شهید مدرس وهمچنین علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به همراه معاونین وی حضور داشتند، پیرامون هماهنگی در خصوص موضوعات بهداشت، درمان، غذا و دارو و مسائل مربوط به امور حقوقی بحث و بررسی گردید.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی