نسخه مناسب چاپ

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت فرا رسیدن یوم ا...  ۲۲ بهمن و راهپیمایی ملت همیشه در صحنه ایران دراین روز، طی اطلاعیه ای به  خانواده بزرگ دانشگاه اعلام نمود:

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی