نسخه مناسب چاپ
چهارمین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان در سال جاری، پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه، به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری و با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مدیران ارشد استان در استانداری برگزار گردید.
در این نشست دو موضوع "وضعیت سالک" و "آلودگی هوا"  بعنوان دستورکار مطرح گردیدند.
رییس  دانشگاه در ابتدای نشست در خصوص وضعیت سالک به بیان اهمیت موضوع پیشگیری و درمان سالک و ضرورت اقدامات عاجل در این زمینه پرداخت.
سپس دکتر حیدری معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان نیز وضعیت شیوع سالک در مناطق مختلف استان، روند ۲۰ ساله اخیر شیوع بیماری و همچنین اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در این زمینه را تشریح و با توجه به چالش های فعلی، راهکاری پیشنهادی خود جهت کنترل بیماری را تبیین نمود.
پس از آن، دکتر حاجی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه، گزارشی در خصوص وضعیت آلاینده های هوا و همچنین فعالیت های سایر کشورهای جهان در خصوص کنترل آلودگی ارائه داد و راهکارهای پیشنهادی جهت کنترل آلودگی هوا را بیان نمود.
در این جلسه با توجه به توضیحات ارائه شده، پس از تبادل نظر مصوباتی درخصوص دستور کارهای مطروحه اخذ گردید.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی